Februar 2020

I afsnittet om Dataansvarlige har vi fjernet fem virksomheder, som Fazer Group har solgt fra i juni 2019, nemlig Fazer Food Services Oy, Fazer Food Services AB, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food OÜ, efter at deres ejerskab er ændret.

Oplysningerne om dataoverførsler ud over EUs eller EØS' grænser er blevet opdateret for at kunne reflektere implementering af et værktøj til udvikling af brugergrænseflader, hvis tjenesteudbyder samt en underleverandør, som tjenesteudbyderen anvender, befinder sig i USA.  

December 2019

Vi har tilføjet oplysninger i afsnittet “Hvorfra indsamler vi oplysninger?” vedrørende tilmelding til begivenheder, der organiseres af Fazer.

Vi har tilføjet oplysninger til beskrivelsen af, hvor længe, vi opbevarer dine data i forbindelse med tilføjede afsnit om videoovervågningssystemer og adgangskontrolsystemer.

De tjenestespecifikke oplysninger er blevet opdateret

  • Fazer Candy Store har ændret navn til Fazer Store. Afsnittet om Fazer Store-onlinebutikken er blevet opdateret med oplysninger om behandling af personoplysninger i forbindelse med, at vores Fazer Store-onlinebutik sender påmindelser til kunder, der har forladt indkøbskurven uden at betale for produkterne i indkøbskurven.
  • Afsnit om behandling af personoplysninger, der modtages fra Fazers Facebook-sider, samt oplysninger vedrørende det fælles dataansvar, der deles mellem Fazer og Facebook Ireland Ltd.
  • Beskrivelse af videoovervågningssystemer og adgangskontrolsystemer på Fazers faciliteter.

I afsnittet om Dataansvarlige har vi tilføjet de tre virksomheder, der blev overtaget af Fazer Group i juni 2019, nemlig Kaslink Oy, Kaslink Aito Oy og Kaslink Foods Oy. Oy Karl Fazer Ab fungerer som dataansvarlig for personoplysninger sammen med de tre ovennævnte nye datterselskaber, der tilhører Fazer Group, og som er dataansvarlige for deres respektive områder.

Juni 2019

Oplysningerne om dataoverførsler ud over EUs og EØS' grænser (“tredjelande”) er blevet opdateret med henblik på at informere om, at vi benytter en lager- og speditionsleverandør i USA, som gør brug af underleverandører, der er placeret i tredjelande. 

Maj 2019

De tjenestespecifikke oplysninger er blevet opdateret

MyFazer-tjenestesektionen er blevet fjernet, fordi denne tjeneste er ophørt.

Maj 2018

Fazer Group har fortsat accelereret sine forberedelser til implementering af EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), der træder i kraft i maj 2018. Samtidig har vi revideret vores Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Som resultat af dette er vi nu i stand til mere præcist og tydeligt at beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har desuden forbedret layoutet af politikken til beskyttelse af personlige oplysninger, så den er blevet lettere at læse. 

De vigtigste ændringer er som følger:

På nuværende tidspunkt beskriver vores Politik til beskyttelse af personlige oplysninger også, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter os som repræsentant for en virksomhed eller en anden organisation.

Vi har uddybet afsnittet Hvorfra indsamler vi data?  

I afsnittet Tjenestespecifikke oplysninger beskriver vi, hvilke personoplysninger vi indsamler i hver tjeneste, og til hvilke formål vi anvender dataene. Fra nu af kan du nemt tjekke alt vedrørende behandlingen af dine personoplysninger inden for hver tjeneste.

I afsnittet Hvilke typer data indsamler vi? har vi specificeret eksemplerne på de typer personoplysninger, vi indsamler om dig. Vi har f.eks. specificeret beskrivelsen af, hvordan vi behandler personoplysninger vedrørende dit helbred.

I afsnittet Cookies har vi uddybet, hvordan Fazer Group anvender cookies

Vi har forbedret beskrivelsen af hvad dine data bruges til. Vores mål er så tydeligt som muligt at fortælle dig, hvilke formål vi benytter dine personoplysninger til og hvorfor.

Vi har tilføjet yderligere oplysninger til beskrivelsen af, hvor længe, vi opbevarer dine data. Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt af hensyn til det formål, som dataene er blevet indsamlet til. Vi har tilføjet en tabel, som du kan bruge til at kontrollere de tjenestespecifikke formål for anvendelsen af dine data samt kriterierne for dataopbevaringsperioderne.

Vi har desuden specificeret beskrivelsen af, hvem der kan behandle dine data. I forbindelse med nogle tjenester anvender vi f.eks. tredjeparter, som vi afslører dine personoplysninger over for, så vi kan opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser. Disse tredjeparter omfatter tjenesteudbydere, der udfører betalingsoverførsler og transporttjenester.

Vi har uddybet beskrivelsen af, hvordan vi overfører dine data uden for EUs/EØS' grænser, dvs. til tredjelande.

Vi har desuden specificeret beskrivelsen af, hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

I afsnittet om Dataansvarlige har vi angivet alle dataansvarlige inden for Fazer Group. Oy Karl Fazer Ab fungerer som dataansvarlig for personoplysninger sammen med de datterselskaber, der tilhører Fazer Group, og som er dataansvarlige for deres respektive områder.

Februar 2018  

Fazer Group er ved at forberede sig på EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), der træder i kraft i maj 2018. Vi har harmoniseret og centraliseret behandlingen af personoplysninger i de virksomheder, der tilhører Fazer Group, med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger på den bedst mulige måde.

 

Den væsentligste ændring er, at Oy Karl Fazer Ab for fremtiden vil være den dataansvarlige vedrørende de personlige oplysninger sammen med de datterselskaber, der tilhører samme koncern, som igen er dataansvarlige for deres respektive områder. I den opdaterede Politik til beskyttelse af personlige oplysninger vil vi mere detaljeret beskrive, hvordan dine personoplysninger behandles i Fazer-virksomheder, og hvordan du kan udøve dine rettigheder så nemt og effektivt som muligt.   

De vigtigste ændringer er som følger:   

Vi har forbedret afsnittet Hvorfra indsamler vi data? 

I afsnittet Hvilke typer data indsamler vi? har vi forbedret eksemplerne på de typer personoplysninger, vi indsamler om dig. Vores målsætning er, at du for fremtiden vil være mere opmærksom på, hvilke typer oplysninger vi registrerer vedrørende dig.  

Vi har forbedret beskrivelsen af hvad dine data bruges til. Vores målsætning har været, at vi mere tydeligt kommunikerer grundlaget for at anvende dine data.  

Vi har tilføjet yderligere oplysninger til beskrivelsen af, hvor længe, vi opbevarer dine data.  

Vi har forbedret beskrivelsen af, hvem der kan behandle dine data.    

Vi har medtaget et afsnit, hvor vi beskriver, hvordan du kan udøve dine rettigheder og påvirke behandlingen af dine personoplysninger.  

Vi har også medtaget et afsnit, hvor vi beskriver, hvordan du kan følge med i ændringerne i vores Politik til beskyttelse af personlige oplysninger